VOORWAARDEN EN CONDITIES

Bijzondere annuleringsvoorwaarden

Wij bieden onze gasten die rechtstreeks op onze site boeken namelijk de mogelijkheid om gratis te annuleren tot 10:00 op de dag van aankomst. Uiteraard kunt u er ook altijd voor kiezen om uw reservering te verplaatsen. Voor groepsboekingen gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Voor groepsreserveringen ( vanaf 5 kamers of meer ) zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Bij groepsboekingen met afwijkende prijs- en annuleringsvoorwaarden zal het Hotel hierover contact met u opnemen indien dit gewenst is.

In geval van no-show, wordt het volledige boekingsbedrag in rekening gebracht.

Onderstaand vindt u de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijke Horeca Nederland.

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Uniforme Voorwaarden Horeca, deze liggen ter inzage in het hotel of in te zien via onderstaande links:

Nederlands: www.khn.nl/uvh-nl 
English: www.khn.nl/uvh-en 
Deutsch: www.khn.nl/uvh-du 

Uw creditcardgegevens zijn niet verplicht en dienen enkel als garantie voor de boeking. Uw creditcard gegevens zijn enkel nodig om de boeking te garanderen als u later dan 17:00 op de dag van aankomst in het hotel arriveert. Het hotel behoudt zich het recht voor uw creditcard op geldigheid te controleren.
Betaling vindt plaats in het hotel, uw gegevens zijn alleen nodig om de boeking te garanderen.

Als u een Non refundable / Prepay & Save / Hot deal prijs of arrangement heeft geboekt gelden de volgende voorwaarden: Uw credit card gegevens zijn noodzakelijk voor het boeken van deze aanbieding. Deze boeking kan niet worden gewijzigd of geannuleerd. Bij het maken van de boeking accepteert u, dat de volledige prijs van het verblijf direct kan worden afgeschreven van uw creditcard en dat restitutie niet mogelijk is.

DISCLAIMER

Deze website is een uitgave van Hotel Restaurant Crasborn. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Hotel Restaurant Crasborn kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Hotel Restaurant Crasborn garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Hotel Restaurant Crasborn streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Hotel Restaurant Crasborn zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Hotel Restaurant Crasborn en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Hotel Restaurant Crasborn wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

WEBSITE

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Hotel-Restaurant Crasborn of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hotel-Restaurant Crasborn.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Hotel-Restaurant Crasborn
Hoogstraat 6
6017 AR Thorn

Email: info@hotelcrasborn.nl